СЪВЕТНИКЪТ (филм за Костадин Чакъров) from Archive Karbovski on Vimeo.