snimka 0195a

Приветствие от Директора на НРС към участниците.