snimka 0183a

Председателят на Асоциацията изнася приветствено слово.