Даваме ви връзки към сайтове, които имат насоченост към разузнаване, контраразузнаване, специални служби и някои други теми. Внимание - тук не търсете официалните сайтове на разузнавателни организации. Те се намират в рубриката „Известни организации“ на предишния раздел.

в-к „Строго секретно“   Електронен вариант на българския ежемесечник с насоченост към теми, които пресата избягва да коментира. Някои от застъпваните тези са шокиращи за широката публика, но изданието е явление в българското медийно пространство. Във всички случаи това е едно от малкото периодични издания у нас, където може да се прочете нещо професионално за разузнаването, при това не инцидентни публикации, а почти във всеки брой. Значителна част от материалите и архивът са платени. Материалите са на български, като менютата са на английски.

„Совершенно секретно“   Руски ежемесечник. Не се нуждае от представяне - просто го погледнете. На руски.
Информационная система „Техника для спецслужб“   Сайт на Бюро за научно-техническа информация „Техника за спецслужбите“. Огромно разнообразие от технически средства, които се продават. На руски.

Stratofor   Американска организация на запасни офицери от разузнаването. Извършва проучвания, анализи и прогнози по различни теми. Обикновено дава значително по-обективна информация от официалните органи на САЩ. Голяма част от услугите са платени, но има и доста безплатни. На английски.
Jane's   Доста добър сайт с актуални новини в областта на разузнаването от цял свят. На английски.
FAS   Федерация на американските учени. Материали по широк кръг въпроси. Много сериозно място е отделено на глобалната сигурност, в т.ч. и на разузнаването. На английски.
OSS.Net   Световна мрежа за разузнаване. Създадена в средата на 2003 г. Поставя си много сериозни цели и задачи. На английски.
Spyzone   Шпионска техника. На английски.
NAS.BG   Национална Асоциация Сигурност
Pan.bg   Политика,армия,национална сигурност
www.securitymagasine.com   Единственото списание за сигурност

Интернет сайтове, които предлагат информация имаща пряко и косвено отношение към националната сигурност на Р България :

philosophyclub.bg
globalresearch.ca
rand.org
wto.org
unece.org
oecd.org
unctad.org