Политика и разузнаване
Септември 2014.

Коментар по събитията в Сирия
Октомври 2013.

Коментар по актуалните политически процеси в страната
Октомври 2013

Становище на АРЗ по повод четвъртия отчет на Комисията за досиетата
Обнародвано на 17.03.2009 г.

Становище за необходимите промени в НРС във връзка с членството в НАТО
Оценка на реалностите в българското разузнаване на съвременния етап и препоръки за неговата работа. Обнародвано на 12.03.2003 г.