Основната дейност на АРЗ е насочена към създаване на организиран и съдържателен живот на нейните членове чрез срещи, мероприятия, тематични форуми и др.

В съответствие със своя Устав, макар и неполитическа организация, АРЗ полага и ще продължи да полага още по-големи усилия да реагира адекватно на актуалните политически събития, свързани с проблемите на националната сигурност на България, използувайки активно професионалните възможности и жизнения опит на своите членове.

Можем да си позволим да твърдим, че в Асоциацията членуват едни от най-добрите и доказани специалисти по балканската проблематика и Близкия Изток. Техните анализи и оценки, без да са подвластни на моментната политическата конюнктура, вярно и точно отразяват и защитават българските национални интереси. АРЗ е готова да излиза с анализи и оценки с цел изясняване пред българската общественост на действителната същност на разузнавателната работа в защита на националните интереси и сигурността на Република България.

Активно работим и за оказването на социална подкрепа на болни и нуждаещи се колеги, като чрез спонсори се осигуряват медицинска помощ и лекарствени средства. Асоциацията оказва и директна, непосредствена материална и морална подкрепа на болни и пострадали колеги. чрез собствен „Социален фонд“.

В своята обществена дейност АРЗ се стреми да се включи още по-активно в изграждането на гражданското общество в страната. В съответствие с принципите на това общество Асоциацията полага усилия за институционализирането си като социален партньор на съответните служби на изпълнителната и законодателната власт в България. АРЗ има амбицията да се утвърди като независим обществен помощник и коректив на правителствената политика в сферата и по проблемите на националната сигурност. Богатият житейски, организационен и професионален опит на членовете на АРЗ дава основание за успеха на това начинание. В тази дейност ние разчитаме също така на опита и помощта, която можем да получим от сродни организации в европейските страни с развито гражданско общество, както и на съдействието на съответните държавни органи в страната.

В тази връзка една от основните цели на нашия сайт е предоставяне на възможност за публична изява на български граждани, които да изразяват свободно своите мнения, виждания, становища и предложения по проблемите на българските специални служби в рубриката „Мнения и коментари“. По такъв начин бихме желали да се чуе и гласът на хората, отнасящи се отговорно към проблемите на националната сигурност на нашето Отечество – Република България.