Асоциацията на разузнавачите от запаса е доброволно, неполитическо, неправителствено сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно действуващото законодателство в страната. Учредена е и работи в полза на бившите служители от Националната разузнавателна служба (външно разузнаване, до 1991 г. – Първо главно управление на Държавна сигурност) на Република България.

АРЗ се издържа предимно от членски внос, както и от дарения от свои членове и симпатизанти.