Архив на "ДОКУМЕНТИ"


Отчетен доклад на УС на АРЗ за периода март 2010 - март 2013   
Изнесен и приет на годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията, състояло се на 27.03.2013 г.
    DISK_ARZ      ДИСК ПОСВЕТЕН НА 20 ГОДИШНИНАТА НА АРЗ

        Чрез документален и снимков материал е показана цялостната дейност на Асоциацията през годините.