Архив на "ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ и АНАЛИЗИ "


Становище на АРЗ по повод четвъртия отчет на Комисията за досиетата
Обнародвано на 17.03.2009 г.

Становище за необходимите промени в НРС във връзка с членството в НАТО
Оценка на реалностите в българското разузнаване на съвременния етап и препоръки за неговата работа. Обнародвано на 12.03.2003 г.  МАТЕРИАЛИТЕ ОТ РУБРИКАТА ПОСВЕТЕНА НА 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ:

 Публикацията на инж.Иван Пехливанов - " БЪЛГАРИЯ, която загубихме- само ЦИФРИ и ФАКТИ" <кликни >