ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ и АНАЛИЗИ на АРЗ:

     ПОЛИТИКА И РАЗУЗНАВАНЕ    (публикацията е от м. септември 2014г.) <кликни > 

        !  СПЕЦИАЛНА РУБРИКА ПОСВЕТЕНА НА 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО на НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. ЩЕ ПОМЕСТВАМЕ МАТЕРИАЛИ ЗА НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНИ С ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА НИ. ЩЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ И ДРУГИ ПОДХОДЯЩИ ПУБЛИКАЦИИ.

 Предлагаме ви интервю на д-р инж.Александър Трифонов по БНР от 31.05.2022г. - "Концесионното плащане не трябва да има горна граница" <кликни >

 Предлагаме ви публикацията на д-р инж.Александър Трифонов - "Отворено писмо до министър Асен Василев, но важно и за министър Кирил Петков", относно концесиите за подземни природни богатства на Р.България <кликни >

 Предлагаме ви публикацията на инж.Иван Пехливанов - " БЪЛГАРИЯ, която загубихме- само ЦИФРИ и ФАКТИ" <кликни >

 Предлагаме ви публикацията на инж.Боян Цонев- " Спомени за запаметяващи устройства" <кликни >

 Предлагаме ви анализ на екип от АРЗ - " Българското НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (НТР)" <кликни >

 Предлагаме Ви биографична публикация за последния ръководител на Българското НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (НТР) Генерал Георги Манчев, подготвена от о.з. полк. Кирил Тодоров <кликни >

 Представяме траурното слово за прощаване с о.з.полковник Истилиан Сиджимков от Българското НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (НТР) , подготвено и произнесено от о.з. полк. Кирил Тодоров <кликни >

 13 март 2022г.: Управителнияг съвет на Асоциацията на разузнавачите /АРЗ/ ПОЗДРАВЯВА подполк. ПЕНЮ БАЙЧЕВ КОСТАДИНОВ по случай неговата 80-годишнина в знак на уважение и признание за проявеното мъжесктво и героизъм зад граница в защита на националната сигурност на Р.България. Пожелаваме здраве, дълголетие и самочувствие за достойно изпълнен дълг към Отечеството и активна жизнена и обществена дейност в полза на АРЗ и в името на нашата Родина!