АРЗ В МЕДИИТЕ:

    Може да гледате в "YouTube" канала на СОСЗР с име " БЪЛГАРИЯ-ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ", където има и предавния с участници от АРЗ.   <кликни >

   Може да гледате в TV "България 24" участието на Г.Симеонов- Председател на УС на АРЗ.  Темата е: "Разузнаване и дипломация или задкулисие на властта."    <кликни >

  Информираме ви, че на 08.11.2019г. се проведе научна конференция, посветена на 30 години от датата 10.11.1989г. Същата беше организирана от Отечествения съюз и други НПО. На мероприятието бяха изнесени 14 доклада, които ще бъдат включени в научен сборник посветен на конференцията. АРЗ беше представена от о.з. полк.инж. Николай Цанов, зам.председател на Асоциацията, който изнесе доклад, подготвен от екип на АРЗ на тема: „ Ролята на Българското научно техническо разузнаване /НТР/ за развитието на Българската икономика и промените и трансформациите след 10.11.1989г.“ За да прочетете:  <кликни >

  Предлагаме ви интервюто на зам.председателя на УС на АРЗ,  Н.Цанов в ТВ "АЛФА", "Сделката за F-16. Какво остава скрито занас?", от 06.06.2019г. <кликни>

  Предлагаме ви интервюто на Председателя на УС на АРЗ ,  Г.Симеонов във в-к " Труд": НАТО очаква от нас да участваме с “апортна вноска” – военни бази. Бавно и полека се превръщаме във фронтова държава. <кликни >

  Представяме ви статията от вестник "ЗЕМЯ": "Феноменът" на демократичната журналистика  <кликни >